אזרחים ותיקים

תושבי רחובות הוותיקים הינם אנשי עמל ואידיאולוגיה, יש להם מניות זהב
בביסוסה הכלכלי, החברתי והערכי של העיר ושל המדינה.
תושבים אלו מהווים כ-17% מתושבי רחובות ובשנים הקרובות מספר זה ילך ויגדל,
לכן זוהי אחת התוכניות המשמעותיות והחשובות ביותר בעיני.

תושבי רחובות הוותיקים הינם אנשי עמל ואידיאולוגיה, יש להם מניות זהב בביסוסה הכלכלי, החברתי והערכי של העיר ושל המדינה.
תושבים אלו מהווים כ-17% מתושבי רחובות ובשנים הקרובות מספר זה ילך ויגדל, לכן זוהי אחת התוכניות המשמעותיות והחשובות ביותר בעיני.

האזרחים הוותיקים של רחובות מתגוררים בשכונות הוותיקות כמו באלה

החדשות, ומשתתפים בצורה משמעותית ורחבה בפעילות מוסדות התרבות שלנו,

המרכזים הקהילתיים ומרכזי הספורט והפנאי.

הם מתנדבים במערכת החינוך, בעמותות השונות, בעשייה ציבורית בשכונות ובבניינים.

זוהי קבוצה חברתית גדולה שתעדיף לבלות, לקנות ללמוד ולהתפתח בתוך העיר

רחובות ולכן הם בעלי השפעה גדולה על הכלכלה המקומית ועל פיתוח

השירותים לכל הגילאים.


עם כניסתי לתפקיד ראש העיר בכוונתי להתחיל מיד בהליך של איסוף,

מיפוי וניתוח הנתונים ברחובות בהיבטים דמוגרפיים וחברתיים, בתוך כך

קבוצת מיקוד לאזרחים ותיקים וסקר צרכים מפורט על בסיסו תבנה תכנית

עבודה עם יעדים ולוחות זמנים ברורים לביצוע.

מטרת תכנית האב שלי לאזרחים ותיקים ברחובות הינה לתת

מענה רחב ושלם בתחומי הרווחה,

תרבות הפנאי, החברה והבטחון הן ע"י העירייה באמצעות מרכזי קש"ת

(מנהל קהילה ושירות לתושב)

ובית על"ה, אשר שמו להם למטרה להוות מרכז מוביל ברחובות והסביבה,

המאפשר הזדקנות מיטבית בקהילה ובבית באמצעות מעטפת

שירותים איכותית ורחבה,

ולהיות גורם משמעותי ברמה הארצית בפיתוח תכניות חדשניות.

בעל"ה עושים עבודה נפלאה ויש לפעול כדי להרחיב את מנעד השירותים שלהם,

ולדאוג לפריסת פעילותם בכל רחבי העיר. כמו כן, יינתן מענה ע"י גופי סמך

מקצועיים בפיקוח עירוני בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים.

האזרחים הוותיקים של רחובות מתגוררים בשכונות הוותיקות כמו באלה החדשות, ומשתתפים בצורה משמעותית ורחבה בפעילות מוסדות התרבות שלנו, המרכזים הקהילתיים ומרכזי הספורט והפנאי. 

הם מתנדבים במערכת החינוך, בעמותות השונות, בעשייה ציבורית בשכונות ובבניינים.זוהי קבוצה חברתית גדולה שתעדיף לבלות, לקנות ללמוד ולהתפתח בתוך העיר רחובות ולכן הם בעלי השפעה גדולה על הכלכלה המקומית ועל פיתוח השירותים לכל הגילאים.

עם כניסתי לתפקיד ראש העיר בכוונתי להתחיל מיד בהליך של איסוף, מיפוי וניתוח הנתונים ברחובות בהיבטים דמוגרפיים וחברתיים, בתוך כך קבוצת מיקוד לאזרחים ותיקים וסקר צרכים מפורט על בסיסו תבנה תכנית עבודה עם יעדים ולוחות זמנים ברורים לביצוע.

מטרת תכנית האב שלי לאזרחים ותיקים ברחובות הינה לתת מענה רחב ושלם בתחומי הרווחה, תרבות הפנאי, החברה והבטחון הן ע"י העירייה באמצעות מרכזי קש"ת (מנהל קהילה ושירות לתושב) ובית על"ה, אשר שמו להם למטרה להוות מרכז מוביל ברחובות והסביבה, המאפשר הזדקנות מיטבית בקהילה ובבית באמצעות מעטפת שירותים איכותית ורחבה, ולהיות גורם משמעותי ברמה הארצית בפיתוח תכניות חדשניות.

בעל"ה עושים עבודה נפלאה ויש לפעול כדי להרחיב את מנעד השירותים שלהם, ולדאוג לפריסת פעילותם בכל רחבי העיר.

כמו כן, יינתן מענה ע"י גופי סמך מקצועיים בפיקוח עירוני בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים.

עיקרי התוכנית
לאזרחים הוותיקים:

הסכם הדדיות בין רחובות לתושביה הוותיקים

אני מאמין כי השקעה בתושבים, בכל גיל, הינה השקעה שתניב
תמורה גדולה יותר עבור העיר ותושביה.
לכן כאשר רחובות תספק לתושביה הוותיקים סביבת חיים עשירה,
מגוונת בהזדמנויות ואפשרויות, בטוחה ומוגנת, התושבים הוותיקים
ישיבו לה כפליים במעורבות חברתית, בהשפעה אדירה של ניסיון וידע,
ויהוו נכס כלכלי, חברתי, ערכי ואנושי לעיר רחובות ולרצף הדורות בה.

הקצאת משאבים ומינוף נכסים

העיר רחובות משופעת בנכסים, משאבים ותקורות כח-אדם
שאינם ממוצים כהלכה (פעם אחת עובדים אשר אינם משובצים
ומשמשים בתפקידים אליהם נבחרו ופעם שנייה תהליכי איוש משרות
שנמשכים זמן רב ובסופם אנשים שאינם מתאימם נבחרים לתפקיד).

כשאבחר לראשות העיר, אשים בראש סדר העדיפויות שימוש מלא
בכל נכסי העירייה כך שהפיכת מקומות ריקים, לא מנוהלים, שמנוצלים
רק בשעות מצומצמות במהלך היום יוקדשו לציבור התושבים הוותיקים ולשימושם, תוך הכשרת הנכסים והתאמתם לצרכי שהותם
(ערכות ישיבה, ספרים, משחקי קופסא, פינת קפה/תה)
ולתכנים שיועלו בסקר ובקבוצות המיקוד, זאת במקביל
להקמת מועדונים חדשים בשכונות שכבר כעת סובלות מהזנחה בתחום.

סל שירותים ומענים מותאם
עקרון זה הינו בעל 3 רבדים:

הרובד הפרטי – אפיון הצרכים הבסיסיים במרחב הפרטי של כל אזרח ותיק
(לדוגמא: תקשורת, תשתית, מחייה) וטיפול ממוקד בשיפור
ומענה לצרכים הללו בקרב האזרחים הוותיקים ברחובות.
הרובד הציבורי – כולל את כל השירותים, הקשרים ואפילו התחושות מהתכנסות בממשק עם החוץ והציבור בתווך העירוני ברחובות - קרי- הרחוב, המרכז המסחרי, מערכת התחבורה, החברה ושירותים ציבורים נוספים.
הרובד המושלב – הבאת המרחב הציבורי אל תוך המרחב הפרטי
עבור אלו שאינם מסוגלים לצאת פיזית מביתם.
אני יודע, זוהי תפיסה שמטילה על העיר רחובות אחריות, תפקידים חדשים
וחדשניים למימוש צרכי האוכלוסייה הוותיקה (חברה, פעילות, תרבות)
שמטרתם לאפשר חיבור ושייכות של האזרחים הוותיקים למרחב הציבורי בתוך המרחב הפרטי שלהם.

קהילתיות

אחד היעדים הבולטים שלי למרכזי קש"ת יהיה פיתוח תשתית לקשרים
ופעילות קהילתית ייעודית לתושבים הוותיקים בעידוד העירייה ובהובלת תושבים מתנדבים, בתוך כך הקמת קבוצות וואטסאפ אזוריות, מפגשים קבועים ("פרלמנטים"), פעילות חיצונית ועוד.

עיקרי התוכנית
לאזרחים הוותיקים:

הסכם הדדיות בין רחובות לתושביה הוותיקים

אני מאמין כי השקעה בתושבים, בכל גיל, הינה השקעה שתניב תמורה גדולה יותר עבור העיר ותושביה.

לכן כאשר רחובות תספק לתושביה הוותיקים סביבת חיים עשירה,
מגוונת בהזדמנויות ואפשרויות, בטוחה ומוגנת, התושבים הוותיקים
ישיבו לה כפליים במעורבות חברתית, בהשפעה אדירה של ניסיון וידע, ויהוו נכס כלכלי, חברתי, ערכי ואנושי לעיר רחובות ולרצף הדורות בה.

הקצאת משאבים ומינוף נכסים

העיר רחובות משופעת בנכסים, משאבים ותקורות כח-אדם שאינם ממוצים כהלכה (פעם אחת עובדים אשר אינם משובצים ומשמשים בתפקידים אליהם נבחרו ופעם שנייה תהליכי איוש משרות שנמשכים זמן רב ובסופם אנשים שאינם מתאימם נבחרים לתפקיד).

כשאבחר לראשות העיר, אשים בראש סדר העדיפויות שימוש מלא
בכל נכסי העירייה כך שהפיכת מקומות ריקים, לא מנוהלים, שמנוצלים רק בשעות מצומצמות במהלך היום יוקדשו לציבור התושבים הוותיקים ולשימושם, תוך הכשרת הנכסים והתאמתם לצרכי שהותם (ערכות ישיבה, ספרים, משחקי קופסא, פינת קפה/תה) ולתכנים שיועלו בסקר ובקבוצות המיקוד, זאת במקביל להקמת מועדונים חדשים בשכונות שכבר כעת סובלות מהזנחה בתחום.

סל שירותים ומענים מותאם עקרון זה הינו בעל 3 רבדים:

הרובד הפרטי – אפיון הצרכים הבסיסיים במרחב הפרטי של כל אזרח ותיק (לדוגמא: תקשורת, תשתית, מחייה) וטיפול ממוקד בשיפור ומענה לצרכים הללו בקרב האזרחים הוותיקים ברחובות.
הרובד הציבורי – כולל את כל השירותים, הקשרים ואפילו התחושות מהתכנסות בממשק עם החוץ והציבור בתווך העירוני ברחובות - קרי- הרחוב, המרכז המסחרי, מערכת התחבורה, החברה ושירותים ציבורים נוספים.
הרובד המושלב – הבאת המרחב הציבורי אל תוך המרחב הפרטי עבור אלו שאינם מסוגלים לצאת פיזית מביתם.

אני יודע, זוהי תפיסה שמטילה על העיר רחובות אחריות, תפקידים חדשים וחדשניים למימוש צרכי האוכלוסייה הוותיקה (חברה, פעילות, תרבות) שמטרתם לאפשר חיבור ושייכות של האזרחים הוותיקים למרחב הציבורי בתוך המרחב הפרטי שלהם.

קהילתיות

אחד היעדים הבולטים שלי למרכזי קש"ת יהיה פיתוח תשתית לקשרים
ופעילות קהילתית ייעודית לתושבים הוותיקים בעידוד העירייה ובהובלת תושבים מתנדבים, בתוך כך הקמת קבוצות וואטסאפ אזוריות, מפגשים קבועים ("פרלמנטים"), פעילות חיצונית ועוד.

לסיכום

תושביה הוותיקים של רחובות הינם אבן היסוד של העיר,

העיר צמחה מהם ובהשקעה נכונה בציבור זה העיר

תמשיך לבנות ולהבנות ממנו עוד ועוד.


התוכנית תפעל בשני מישורים, המיידי ולטווח הביניים,

בהיבט תשתיות יהיה זה על ידי שימוש בנכסים ובמשאבים קיימים

 ובהיבט האישי על ידי פיתוח קשרים, תפקידים ואוטונומיה

בסביבה הפרטית בבתים ובקהילה הקרובה.

זוהי תכנית מרגשת והכרחית לעיר חפצת חיים

 שרואה את דור המייסדים בה שותפים פעילים

 בהמשך בנייתה ושגשוגה ואני

נחוש לקדם אותה בכל כחי.

לסיכום

תושביה הוותיקים של רחובות הינם אבן היסוד של העיר, העיר צמחה מהם ובהשקעה נכונה בציבור זה העיר תמשיך לבנות ולהבנות ממנו עוד ועוד.

התוכנית תפעל בשני מישורים, המיידי ולטווח הביניים, בהיבט תשתיות יהיה זה על ידי שימוש בנכסים ובמשאבים קיימים ובהיבט האישי על ידי פיתוח קשרים, תפקידים ואוטונומיה בסביבה הפרטית בבתים ובקהילה הקרובה.

זוהי תכנית מרגשת והכרחית לעיר חפצת חיים שרואה את דור המייסדים בה שותפים פעילים בהמשך בנייתה ושגשוגה ואני נחוש לקדם אותה בכל כחי.

Присоединяйтесь к нам

הצטרפו אלינו