הקמת מִנהל קהילה, שירות לתושב ו"עיר חכמה"

מהפכה בתפיסת השירות לתושב

התכנית שלפניכם מציגה את הנושאים המרכזיים בהם אתמקד במסגרת המהפכה בתפיסת השירות, אותה יצרתי עבורכם, תושבי ותושבות רחובות.

מעתה תתאפשר לכלל תושבי העיר, גישה ישירה, בצורה יעילה ובשקיפות מלאה לשירותי העירייה ע"י איגום משאבים עירוניים קיימים והקמת מִנהל חדש בעיר רחובות – מִנהל קהילה, שירות לתושב ו"עיר חכמה".

גוף זה ינהל בצורה יעילה ומבוקרת את האגפים הקיימים כיום, לרבות אגף השכונות, המוקד העירוני, דוברות העירייה ועוד, וידאג לשירות נגיש וזמין בשכונות עצמן לפי חלוקה גיאוגרפית שתפורט בהמשך.

התכנית שלפניכם מציגה את הנושאים המרכזיים בהם

אתמקד במסגרת המהפכה בתפיסת השירות,

אותה יצרתי עבורכם, תושבי ותושבות רחובות.


מעתה תתאפשר לכלל תושבי העיר, גישה ישירה,

בצורה יעילה ובשקיפות מלאה לשירותי העירייה ע"י

איגום משאבים עירוניים קיימים והקמת מִנהל חדש

בעיר רחובות – מִנהל קהילה, שירות לתושב ו"עיר חכמה".


גוף זה ינהל בצורה יעילה ומבוקרת את האגפים הקיימים כיום,

לרבות אגף השכונות, המוקד העירוני, דוברות העירייה ועוד,

וידאג לשירות נגיש וזמין בשכונות עצמן לפי חלוקה

גיאוגרפית שתפורט בהמשך.

השבת אמון התושבים בעירייה, על כל אגפיה

ומחלקותיה, נמצאת בראש סדר העדיפויות שלי.

מתוך תפיסת שירות עמוקה, העירייה תהיה פתוחה,

נגישה ושקופה לכלל התושבים ולכל המגזרים תוך הקשבה,

שיח, פתיחות, שותפות ומעורבות.

כל שכונה / קהילה / מגזר עם המאפיינים המיוחדים שלהם.

 

העיר רחובות מתאפיינת בקהילות רבות ומגוונות ואני רואה

ערך עליון במעורבות הקהילתית המבורכת של התושבות והתושבים.

זוהי חובתה של העירייה לאפשר מעורבות לתושבים המעוניינים

להשמיע את קולם ולהשפיע על המרחב הציבורי.

מִנהל הקהילה יפעל בשיתוף פעולה הדוק עם תושבי 

השכונות השונות והוועד השכונתי, תוך שימת דגש על

הצרכים הרלוונטים של כל קהילה וקהילה.


מהפכת השירות לתושב, מביאה עמה גם את

בשורת "עיר חכמה", תכנית חדשנית אשר במסגרתה

יפעלו שירותים דיגיטליים חכמים ומתקדמים בכלל

השירותים המוניציפאלים, ובאמצעותה יזכו

התושבים לשירות בסטנדרט הגבוה ביותר.


אני מתחייב כי העיריה בראשותי תפעל עם גורמי

מקצוע עירוניים וחיצוניים לטובת הכנת תכנית מקיפה

ושלמה לביצוע המהפכה הנ"ל, תוך השתתפות ציבורית רחבה.

השבת אמון התושבים בעירייה, על כל אגפיה ומחלקותיה, נמצאת בראש סדר העדיפויות שלי.

מתוך תפיסת שירות עמוקה, העירייה תהיה פתוחה, נגישה ושקופה לכלל התושבים ולכל המגזרים תוך הקשבה, שיח, פתיחות, שותפות ומעורבות.

כל שכונה / קהילה / מגזר עם המאפיינים המיוחדים שלהם.

העיר רחובות מתאפיינת בקהילות רבות ומגוונות ואני רואה ערך עליון במעורבות הקהילתית המבורכת של התושבות והתושבים.

זוהי חובתה של העירייה לאפשר מעורבות לתושבים המעוניינים להשמיע את קולם ולהשפיע על המרחב הציבורי.

מִנהל הקהילה יפעל בשיתוף פעולה הדוק עם תושבי  השכונות השונות והוועד השכונתי, תוך שימת דגש על הצרכים הרלוונטים של כל קהילה וקהילה.

מהפכת השירות לתושב, מביאה עמה גם את בשורת "עיר חכמה", תכנית חדשנית אשר במסגרתה יפעלו שירותים דיגיטליים חכמים ומתקדמים בכלל השירותים המוניציפאלים, ובאמצעותה יזכו התושבים לשירות בסטנדרט הגבוה ביותר.

אני מתחייב כי העיריה בראשותי תפעל עם גורמי מקצוע עירוניים וחיצוניים לטובת הכנת תכנית מקיפה ושלמה לביצוע המהפכה הנ"ל, תוך השתתפות ציבורית רחבה.

רוח מפקד חדשה

בשנים האחרונות נשמעות יותר ויותר טענות על תפקודה של העיריה מרגע קבלת הפנייה עד לביצוע וטיפול בתלונה, אם בכלל.

תושבים קובלים על זמני המתנה ארוכים למענה טלפוני, על חוסר בקיאות של המוקדנים, על זמני תגובה מאוחרים ולעתים על תלונות שנסגרות ללא טיפול כלל.

בכוונתי להפיח בעירייה ובעובדיה 'רוח מפקד חדשה' שתהפוך את השירות לידידותי ונעים יותר – שירותי במקום שרירותי.

לא עוד דלתות סגורות והמתנה אינסופית למענה.

מִנהל הקהילה שאקים, יהווה מוקד שליטה, ניהול ובקרה עירוני על הפעילות השוטפת של כלל השירותים העירוניים בתוך הקהילה עצמה.

שירות מונגש, המלווה במנגנוני בקרה וניהול בכל השפות ולכל מגוון הגילאים והאוכלוסיות.

כמו כן, גוף זה יהווה זרוע אסטרטגית בידי ראש העיר לזיהוי הבעיות המקומיות והקמת מערך ניהול ושיתוף ציבור בלתי אמצעי, בין התושב לעיריה באמצעות מרכזי קש"ת (מרכזי קהילה ושירות לתושב).

כחלק משיטת העבודה, אגיע כראש הרשות לשטח ואקיים ישיבות שוטפות עם הגורמים הקהילתיים באופן קבוע.

קהילה

הקהילה היא אחד הדברים החשובים ביותר בעיר, ודאי בעיר חזקה כמו רחובות.

רחובות היא פסיפס אשר מייצג בצורה המהימנה ביותר את החברה בישראל במדינה על כל גווניה:חילונים, דתיים, חרדיםאשכנזים, מזרחים, עולים, ותיקים, מבוגרים, צעירים, נוער ילדים וטף.

עירנו התברכה בתושבים איכותיים ובקהילות חזקות, בעלות אפיונים מיוחדים וצרכים שונים, ולצערי, כיום לקהילות אלה, מסיבות שונות ומגוונות, חסר ממשק עם העיריה.

אני מאמין כי חובה עלינו לפעול למעורבות ושותפות ולאפשר לכלל הקהילות אפיקי השפעה על העיר,על צביונה והישגיה בכלל ועל המרחב הציבורי שבו בחרו לחיות את חייהם בפרט.

אתם, התושבים, יודעים טוב מאתנו למה אתם זקוקים ומה הם הצרכים אשר יבנו קהילה חזקה,מעורבת ושביעת רצון מסביבתה.

לצורך יישום מדיניות זו, מִנהל הקהילה שאקים, יהווה גורם מרכזי בעבודת העירייה אל מול התושבים, יתכלל את כלל פעילות אגפי העירייה, תוך החזרת האמון וחיזוק הקשר עם הקהילה, יעודד ויפתח מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית, אשר בהכרח יוכלו להשפיע על אורח החיים בקהילה, באופן הבא:

01

טיפוח המעורבות והעצמת תחושת השייכות של התושב בסביבתו הקרובה ובעיר כולה.

02

קידום חיי הקהילה בעיר המבוססת על ערבות הדדית, התנדבות ועזרה לזולת – יוקם מערך מתנדבים מוסדר שינוהל וימפה את צרכי הקהילה.

03

טיפוח המעורבות והעצמת תחושת השייכות של התושב בסביבתו הקרובה ובעיר כולה.

04

יוקם "שולחן עגול" לכל שכונה, ויחד עם תושביה נמפה את צרכיה לצורך הכנת תכנית עבודה שנתית. במסגרת זו, יינתן מקום רב לרעיונות ויוזמות של תושבים.

05

שיתוף ושקיפות כלפי כל קהילה באשר לתכניות המועצה ומבני הציבור שבה – כל תכניות העירייה באשר לשכונה תהיינה פתוחות, שקופות ונגישות לציבור ותעבורנה הליך של שיתוף ציבור.

06

טיפול ודאגה לקיום מרחבים ותשתיות לפעילויות משותפות של כל קבוצות הגיל במרחבים השונים.

כמו כן, מִנהל הקהילה יפעל ליצירת שיתופי פעולה עם

עוגנים משמעותיים הקיימים בעיר, כגון מכון ויצמן,

הפקולטה לחקלאות, קפלן, המרכז האקדמי פרס,

האוניברסיטה העברית, מכון איילון ועוד.


רחובות בראשותי תחזק את מערכות היחסים עם מוסדות אלה,

תייצר ותרחיב שיתופי פעולה שיורגשו בקהילה:

במערכת החינוך, התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי ובכל תחומי החיים.

כמו כן, מִנהל הקהילה יפעל ליצירת שיתופי פעולה עם עוגנים משמעותיים הקיימים בעיר, כגון מכון ויצמן, הפקולטה לחקלאות, קפלן, המרכז האקדמי פרס, האוניברסיטה העברית, מכון איילון ועוד.

רחובות בראשותי תחזק את מערכות היחסים עם מוסדות אלה, תייצר ותרחיב שיתופי פעולה שיורגשו בקהילה:

במערכת החינוך, התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי ובכל תחומי החיים.

מרכזי קש"ת

במסגרת הקמת מִנהל קהילה, שירות לתושב ו"עיר חכמה", עיריית רחובות בראשותי תחלק את העיר ל-7 איזורים גאוגרפיים.

מצ"ב הצעה רעיונית המתבססת על מודל של פריסה גיאוגרפיתnודמוגרפית של פיזור האוכלוסייה צופה פני עתיד למגמות הפיתוח של העיר;

בכל איזור גיאוגרפי ייפעל מרכז קש"ת (מרכז קהילה ושירות לתושב), אשר ידע לתת מענה נקודתי לפניות התושבים, לרבות סיוע לבני הגיל השלישי, מאחר והעובדים שיאיישו אותו יכירו את השכונה באופן אופטימלי, ידעו לאתר בקלות את הבעיות המדווחות ולהעביר את הדיווח הלאה ליחידות העירייה השונות שאמורות לתת להן מענה, במקרה שהם עצמם אינם יכולים לספק מענה מקומי, מיידי וראוי.

מענה לשכונות כיום

על אף ניסיונות לייעל את עבודת המוקד העירוני,

כיום קיים חוסר יכולת לראות את

צרכי השכונות השונות באופן נקודתי ופרטני.

קיימים פערי בקרה על עבודות קבלן

המתבצעות בשכונות, כגון: פינוי אשפה,

אחזקה וסימון כבישים, תמרורים, מדרכות ועוד.

 

 

תושבים קובלים על העדר נוכחות ונראות

עירונית של עובדי העירייה ועובדי הקבלן

בשכונה, אין בקרה על שטחים ציבוריים, על

בנייה ללא היתר, אין הרתעה ואכיפה מיידית,

קיים חוסר סינרגיה באכיפה ואין סנכרון בין

גורמי הפיקוח.

מפגעים המדווחים על ידי התושבים כמעט 

שאינם מקבלים מענה ראוי ובזמן.

לתושבים אין גורם מרכזי וכתובת ברמת השכונה.

הפעילות במוקד העירוני אינה מותאמת לשעון

הפעילות בשעות השיא בשכונה,

כאשר בשעות אחר הצהריים והערב

כמעט ואין מענה ראוי במוקד העירוני.

על אף ניסיונות לייעל את עבודת המוקד העירוני, כיום קיים חוסר יכולת לראות את צרכי השכונות השונות באופן נקודתי ופרטני.

קיימים פערי בקרה על עבודות קבלן המתבצעות בשכונות, כגון: פינוי אשפה, אחזקה וסימון כבישים, תמרורים, מדרכות ועוד.

תושבים קובלים על העדר נוכחות ונראות עירונית של עובדי העירייה ועובדי הקבלן

בשכונה, אין בקרה על שטחים ציבוריים, על בנייה ללא היתר, אין הרתעה ואכיפה מיידית, קיים חוסר סינרגיה באכיפה ואין סנכרון בין גורמי הפיקוח.

מפגעים המדווחים על ידי התושבים כמעט  שאינם מקבלים מענה ראוי ובזמן.

לתושבים אין גורם מרכזי וכתובת ברמת השכונה. הפעילות במוקד העירוני אינה מותאמת לשעון

הפעילות בשעות השיא בשכונה, כאשר בשעות אחר הצהריים והערב כמעט ואין מענה ראוי במוקד העירוני.

עם הפנים לתושב

מרכזי קש"ת, שתקים העירייה בראשותי,

יהוו תשתית ארגונית/ניהולית, שדרכה ינהלו

ויסנכרנו את כלל הפעילויות התפעוליות

המתבצעות והמתבקשות בשכונה ויהוו

כתובת ראשונה לתושב בשגרה ובחירום.

מרכזי קש"ת, יפעילו ויבקרו את כלל הגורמים

הפועלים בשכונה ואת הצוות המצוי תחת

אחריותם.

 

אני מאמין שבאמצעות תהליך של מעורבות

 פעילה של וועדי השכונות במרכזים אלו,

 התושבים יהפכו לשותפים בקבלת ההחלטות

 ובקביעת סדר העדיפויות של הצרכים

העירוניים בכלל ושל השכונה בהם גרים בפרט.

בכלל זה, נושאי ליבה של הקצאות קרקע,

מבני ציבור, פעילות קהילתית, תקצוב פעילות

שכונתית עפ"י הצרכים המקומיים של השכונה

ולא כתכתיב עירוני שרירותי. אני רואה ערך

בשיתוף הציבור בניהול חיי הקהילה הלכה

למעשה.

הקמת מרכזי קש"ת נועדה לצורך שיפור חזות

העיר ויצירת סביבת חיים איכותית יותר, תוך

שדרוג משמעותי של השירות לתושב.

מרכזים אלו יהוו כתובת מרכזית לתושב

לשיפור איכות החיים בסביבת מגוריו,

תוך מתן שירות יעיל וזמין יותר בכל שכונות העיר.

מרכזי קש"ת, שתקים העירייה בראשותי, יהוו תשתית ארגונית/ניהולית, שדרכה ינהלו ויסנכרנו את כלל הפעילויות התפעוליות המתבצעות והמתבקשות בשכונה ויהוו כתובת ראשונה לתושב בשגרה ובחירום.

מרכזי קש"ת, יפעילו ויבקרו את כלל הגורמים הפועלים בשכונה ואת הצוות המצוי תחת אחריותם.

אני מאמין שבאמצעות תהליך של מעורבותפעילה של וועדי השכונות במרכזים אלו,

התושבים יהפכו לשותפים בקבלת ההחלטות ובקביעת סדר העדיפויות של הצרכים העירוניים בכלל ושל השכונה בהם גרים בפרט.

בכלל זה, נושאי ליבה של הקצאות קרקע, מבני ציבור, פעילות קהילתית, תקצוב פעילות שכונתית עפ"י הצרכים המקומיים של השכונה ולא כתכתיב עירוני שרירותי.

אני רואה ערך בשיתוף הציבור בניהול חיי הקהילה הלכה למעשה.

הקמת מרכזי קש"ת נועדה לצורך שיפור חזות העיר ויצירת סביבת חיים איכותית יותר, תוך שדרוג משמעותי של השירות לתושב.

מרכזים אלו יהוו כתובת מרכזית לתושב לשיפור איכות החיים בסביבת מגוריו, תוך מתן שירות יעיל וזמין יותר בכל שכונות העיר.

עיר חכמה

במהלך השנים הקרובות, העיר רחובות צפויה לעבור שינוי אורבני משמעותי, עקב הצפי של כמעט הכפלת כמות התושבים וכמות יחידות הדיור הקיימות כיום בעיר.

ההגדלה צפויה בעקבות מספר פרויקטים של התחדשות המרקם העירוני הקיים (פינוי בינוי התחדשות עירונית) והקמת שכונות נוספות המתוכננים לשנים הקרובות.

הנהלת העיר החדשה בראשותי תאמץ מודל חדש ומודרני אשר מתחלק ל-2 משימות עיקריות:

עיריה חכמה

שדרוג משמעותי של השירות הניתן לתושב עומד בראש סדר העדיפויות. 

עיריית רחובות בראשותי תיישם מספר צעדים אופרטיביים באמצעות דיגיטציה של השירותים העירוניים, במטרה לשפר את השירות ורמת שביעות הרצון של התושבים תוך שבועות בודדים מיום הבחרי:

שדרוג משמעותי של השירות הניתן לתושב

עומד בראש סדר העדיפויות.

עיריית רחובות בראשותי תיישם מספר צעדים

אופרטיביים באמצעות דיגיטציה של השירותים העירוניים,

במטרה לשפר את השירות ורמת שביעות הרצון של

התושבים תוך שבועות בודדים מיום הבחרי:

צעדים אופרטיביים

Присоединяйтесь к нам

הצטרפו אלינו