לתושבי רחובות מגיע לחיות בביטחון:

מתן דיל חושף את תכניתו ל"עיר הממוגנת בישראל"

השבעה באוקטובר ייזכר לעד כיום אסון לאומי אשר גבה מחירים עצומים בנפש וגרם לפגיעה עמוקה ומיידית בתחושת הבטחון של כלל תושבי ישראל. קונספציות הבטחון, שקרסו בזו אחר זו, מחייבות אותנו בחשיבה מחודשת ובהסתכלות רחבה ומפוכחת על החיים במדינה רוויית אתגרים בטחוניים, הן ברמה המדינית והן ברמה המוניציפלית.

צה"ל מוכיח את עצמו מדי יום בלחימה העצימה שהוא מנהל מול האויב בכל הגזרות, אך ברמה העירונית, אל לנו לשקוע בתרדמת ועלינו להיערך עם תכניות מעשיות לתרחישי קיצון, לצד השאיפה והתקווה כי לא נזדקק לתכניות אלו לעולם.

במהלך המלחמה, עלו וצפו כשלים בטחוניים רבים ברמה העירונית, אשר מחייבים התייחסות וטיפול מידיים, ולו רק כדי למנוע את האסון הבא. על חלק מהכשלים אני שב ומתריע כבר שנים רבות, אם בישיבות מועצה ואם בתקשורת, ולצערי, גם בעת החירום הזו לא נמצאו הדרכים או התקציבים לטפל בהם.

לשיטתי, תפיסת הבטחון העירונית עומדת על 5 רגליים:

01

מיגון פרטי

"ביתו של האדם מבצרו" כך נהוג לומר, אך מה קורה כאשר הבית אינו ממוגן דיו? בתים רבים ברחובות אינם ממוגנים ותושביהם נאלצים למצוא פתרונות וחלופות שאינם תקניים ולעתים נשענים על המזל. מזל זאת לא תכנית עבודה. בעקבות המצב וההוכחה החוזרת ונשנית כי כניסה לממ"ד ומילוי אחר הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים, הֶקֶלָה המדינה במתן ההיתרים לבניית ממ"דים, אך עדיין, בניית ממ"ד בבית קיים דורשת הגשת תכנית העומדת ברשימת דרישות שהאזרח הפשוט, לרוב, אינו מצליח לעמוד בהם. מתוך ההבנה כי לכל אדם עומדת הזכות לחוש בטוח ומוגן בביתו, בכוונתי להפוך את התהליך לפשוט ונגיש לכל, להעביר את הנטל והיוזמה מהאזרח לעירייה, ולהפוך את תכניות המיגון למציאות. במסגרת זו, תפעל העירייה באופן יזום לקידום תכניות והוצאת היתרי בניה עבור ממ"דים באמצעות פניה בקול קורא לאדריכלים שיתקשרו עם העירייה ויציגו תוכניות לאישור ברחבי העיר, עבור בעלי הנכסים השונים, להקמת ממ"ד מתאים. לצורך כך תקים העירייה מנהלת ייעודית שתוקצה לטפל אך ורק בבקשות היתר בהליך מקוצר לתוספת ממ"דים. העיר תחולק לרובעים, ובכל רובע ימונה משרד אדריכלים שיהיה אחראי על מיצוי הזכויות של הדיירים באותו הרובע ויבדוק את ההיתכנות הטובה ביותר להוצאת ממ"דים עבור אותם דיירים. תוך זמן קצוב יציג האדריכל לדיירים חלופת תכנון הטובה ביותר עבור בניית ממ"ד לנכס המוצע, ותחת אחריותו תתבצע התקשורת עם כל בעלי המקצוע הנדרשים. בעלי הנכסים שיבחרו להמשיך את ההליך יזכו לסיוע וליווי של משרד האדריכלים והמנהלת שתוקם תדאג לזירוז התהליכים וקיצורם. השאיפה היא להפוך את רחובות לעיר הממוגנת בישראל! לא מדובר במותרות אלא בצורך הכרחי, וזה בהחלט אפשרי!

מיגון פרטי

"ביתו של האדם מבצרו" כך נהוג לומר, אך מה קורה כאשר הבית אינו ממוגן דיו? בתים רבים ברחובות אינם ממוגנים ותושביהם נאלצים למצוא פתרונות וחלופות שאינם תקניים ולעתים נשענים על המזל.
מזל זאת לא תכנית עבודה. בעקבות המצב וההוכחה החוזרת ונשנית כי כניסה לממ"ד ומילוי אחר הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים, הֶקֶלָה המדינה במתן ההיתרים לבניית ממ"דים, אך עדיין, בניית ממ"ד בבית קיים דורשת הגשת תכנית העומדת ברשימת דרישות שהאזרח הפשוט, לרוב, אינו מצליח לעמוד בהם.
מתוך ההבנה כי לכל אדם עומדת הזכות לחוש בטוח ומוגן בביתו, בכוונתי להפוך את התהליך לפשוט ונגיש לכל, להעביר את הנטל והיוזמה מהאזרח לעירייה, ולהפוך את תכניות המיגון למציאות. במסגרת זו, תפעל העירייה באופן יזום לקידום תכניות והוצאת היתרי בניה עבור ממ"דים באמצעות פניה בקול קורא לאדריכלים שיתקשרו עם העירייה ויציגו תוכניות לאישור ברחבי העיר, עבור בעלי הנכסים השונים, להקמת ממ"ד מתאים. לצורך כך תקים העירייה מנהלת ייעודית שתוקצה לטפל אך ורק בבקשות היתר בהליך מקוצר לתוספת ממ"דים. העיר תחולק לרובעים, ובכל רובע ימונה משרד אדריכלים שיהיה אחראי על מיצוי הזכויות של הדיירים באותו הרובע ויבדוק את ההיתכנות הטובה ביותר להוצאת ממ"דים עבור אותם דיירים. תוך זמן קצוב יציג האדריכל לדיירים חלופת תכנון הטובה ביותר עבור בניית ממ"ד לנכס המוצע, ותחת אחריותו תתבצע התקשורת עם כל בעלי המקצוע הנדרשים. בעלי הנכסים שיבחרו להמשיך את ההליך יזכו לסיוע וליווי של משרד האדריכלים והמנהלת שתוקם תדאג לזירוז התהליכים וקיצורם. השאיפה היא להפוך את רחובות לעיר הממוגנת בישראל! לא מדובר במותרות אלא בצורך הכרחי, וזה בהחלט אפשרי!

02

מיגון מוסדות חינוך

איום הטילים מצפון ומדרום הוא לא דבר חדש. לצערנו, גם רחובות, הממוקמת מרחק העולה על 40 ק"מ מרצועת עזה, חוותה במשך למעלה מעשור לא מעט שיגורים לכיוונה ואף נפילות של טילים, חלקם גבו קורבנות בנפש. לכן, לא ברור מדוע אחרי שנים כה רבות של התמודדות עם איום מסוג זה עדיין לא נמצא פתרון הולם עבור מוסדות החינוך בעיר, שהרי הם מהווים את העוגן המאפשר להורים לחזור לשגרה גם בעתות חירום. כיום, גם לאחר מספר חודשי מלחמה, תלמידים רבים עדיין נודדים בין בתי הספר, נאלצים ללמוד לסירוגין באופן מקוון, או במקרים הפחות טובים – להתפשר על איכות המיגון במקרה של אזעקה. מיגון כל מוסדות החינוך הוא בבחינת משימה דחופה והכרחית שנמצאת בראש סדר העדיפויות, ובכוונתי להוציאה אל הפועל באופן מיידי! רק כך נוכל לשמור על שגרה מבורכת גם בחירום ונאפשר לאלפי תלמידים לשוב ללימודים במהרה ולהוריהם – לשוב למקום העבודה בראש שקט.

מיגון מוסדות חינוך

איום הטילים מצפון ומדרום הוא לא דבר חדש. לצערנו, גם רחובות, הממוקמת מרחק העולה על 40 ק"מ מרצועת עזה, חוותה במשך למעלה מעשור לא מעט שיגורים לכיוונה ואף נפילות של טילים, חלקם גבו קורבנות בנפש. לכן, לא ברור מדוע אחרי שנים כה רבות של התמודדות עם איום מסוג זה עדיין לא נמצא פתרון הולם עבור מוסדות החינוך בעיר, שהרי הם מהווים את העוגן המאפשר להורים לחזור לשגרה גם בעתות חירום. כיום, גם לאחר מספר חודשי מלחמה, תלמידים רבים עדיין נודדים בין בתי הספר, נאלצים ללמוד לסירוגין באופן מקוון, או במקרים הפחות טובים – להתפשר על איכות המיגון במקרה של אזעקה. מיגון כל מוסדות החינוך הוא בבחינת משימה דחופה והכרחית שנמצאת בראש סדר העדיפויות, ובכוונתי להוציאה אל הפועל באופן מיידי! רק כך נוכל לשמור על שגרה מבורכת גם בחירום ונאפשר לאלפי תלמידים לשוב ללימודים במהרה ולהוריהם – לשוב למקום העבודה בראש שקט.

03

מיגון ציבורי

איזורים ציבוריים רבים ברחובות אינם ממוגנים ואינם סמוכים די הצורך למרחבים מוגנים – מרכז העיר, פארקים, מבני ציבור ועוד. כמו כן, מקלטים ציבוריים רבים התגלו בזמן אמת כנעולים או לא שמישים, ובמקרה של תרחישי מלחמה מהצפון יידרש מענה ציבורי נרחב יותר למיגון המונים לרבות נושא אספקת החשמל. בתקופות מלחמה, טיול בפארק או ברחובה הראשי של העיר הופך לסכנת חיים של ממש בזמן ירי טילים ותושבים רבים מעדיפים לצמצם ולדחות את יציאתם מהבתים, דבר אשר פוגע בשגרת החיים, בבריאות הנפשית ובעסקים המקומיים. לשיטתי, המיגון הציבורי ייתן מענה ב-3 אופנים:

מיגון ציבורי

איזורים ציבוריים רבים ברחובות אינם ממוגנים ואינם סמוכים די הצורך למרחבים מוגנים – מרכז העיר, פארקים, מבני ציבור ועוד. כמו כן, מקלטים ציבוריים רבים התגלו בזמן אמת כנעולים או לא שמישים, ובמקרה של תרחישי מלחמה מהצפון יידרש מענה ציבורי נרחב יותר למיגון המונים לרבות נושא אספקת החשמל. בתקופות מלחמה, טיול בפארק או ברחובה הראשי של העיר הופך לסכנת חיים של ממש בזמן ירי טילים ותושבים רבים מעדיפים לצמצם ולדחות את יציאתם מהבתים, דבר אשר פוגע בשגרת החיים, בבריאות הנפשית ובעסקים המקומיים. לשיטתי, המיגון הציבורי ייתן מענה ב-3 אופנים:

04

העצמת כיתות כוננות

כיום ברור לכל, כי אין עיר בישראל שתוכל להתקיים ללא כיתות כוננות שיוכלו להשיב את הבטחון לתושבים ולהגן עליהם בעת הצורך. מבדיקה עם משטרת ישראל עולה כי המצב האופטימלי לעיר בסדר גודל של רחובות הינו 10 כיתות כוננות הכוללות 20 תושבים חמושים בכל אחת מהן, סך הכל 200 מתנדבים. כיתות הכוננות הקיימות כיום ברחובות מונות כ-60 תושבים חמושים בלבד, פחות משליש מהמצב האופטימלי. אני רואה חשיבות עליונה בפעילותן החשובה של כיתות הכוננות ובכוונתי לפעול בנושא בהקדם, להכשיר תושבים חמושים נוספים ולדעת שהעיר ערוכה לכל תרחיש באופן שהולם את מספר התושבים החיים בה.

העצמת כיתות כוננות

כיום ברור לכל, כי אין עיר בישראל שתוכל להתקיים ללא כיתות כוננות שיוכלו להשיב את הבטחון לתושבים ולהגן עליהם בעת הצורך. מבדיקה עם משטרת ישראל עולה כי המצב האופטימלי לעיר בסדר גודל של רחובות הינו 10 כיתות כוננות הכוללות 20 תושבים חמושים בכל אחת מהן, סך הכל 200 מתנדבים. כיתות הכוננות הקיימות כיום ברחובות מונות כ-60 תושבים חמושים בלבד, פחות משליש מהמצב האופטימלי. אני רואה חשיבות עליונה בפעילותן החשובה של כיתות הכוננות ובכוונתי לפעול בנושא בהקדם, להכשיר תושבים חמושים נוספים ולדעת שהעיר ערוכה לכל תרחיש באופן שהולם את מספר התושבים החיים בה.

05

מענה הולם וראוי למשרתי המילואים ובני משפחותיהם

הם יכולים להיות הבן של המוסכניק, המוכר במכולת או המדריכה ליוגה – תושבים שעזבו משפחה, עבודות ועסקים, יצאו להגן על המדינה וחירפו את נפשם במשך חודשים רבים, במסירות אין קץ. להם אנו חבים את בטחוננו וכרשות עירונית מחויבים לדאוג להם להשתלבות חלקה בחיים האזרחיים עם שובם משדה הקרב. כצעד ראשון, חתמתי בגאווה גדולה על "עצומת המילואימניקים" אשר מחייבת את החותמים עליה לפעול כראשי עיר בכל הכלים אשר עומדים לרשותם, אם זה בהקלות בירוקרטיות בהתנהלות מול אגפי העירייה השונים, סיוע בפתרונות למסגרות חינוך בלתי פורמלי לילדיהם, תמיכה בסטודנטים המשרתים במילואים ותמיכה עירונית ב"קהילת חוסן למשרת" – מרחב פתוח ובטוח לעיבוד החוויה מהשירות והלחימה. מבחינתי, זוהי רק נקודת הפתיחה בסיוע למשרתי המילואים, ואני מוצא זכות גדולה באפשרות להיות שם עבורם, לעטוף אותם ולדאוג להם לכל צרכיהם באמצעות חשיבה יצירתית ואינסוף פתרונות. למשרתי המילואים יהיה בית עוטף ומחבק בעיר רחובות, אנחנו נהיה עבורם כפי שהיו עבורנו עם מענה שלם בכל הצרכים העירוניים.

מענה הולם וראוי למשרתי המילואים ובני משפחותיהם

הם יכולים להיות הבן של המוסכניק, המוכר במכולת או המדריכה ליוגה – תושבים שעזבו משפחה, עבודות ועסקים, יצאו להגן על המדינה וחירפו את נפשם במשך חודשים רבים, במסירות אין קץ. להם אנו חבים את בטחוננו וכרשות עירונית מחויבים לדאוג להם להשתלבות חלקה בחיים האזרחיים עם שובם משדה הקרב. כצעד ראשון, חתמתי בגאווה גדולה על "עצומת המילואימניקים" אשר מחייבת את החותמים עליה לפעול כראשי עיר בכל הכלים אשר עומדים לרשותם, אם זה בהקלות בירוקרטיות בהתנהלות מול אגפי העירייה השונים, סיוע בפתרונות למסגרות חינוך בלתי פורמלי לילדיהם, תמיכה בסטודנטים המשרתים במילואים ותמיכה עירונית ב"קהילת חוסן למשרת" – מרחב פתוח ובטוח לעיבוד החוויה מהשירות והלחימה. מבחינתי, זוהי רק נקודת הפתיחה בסיוע למשרתי המילואים, ואני מוצא זכות גדולה באפשרות להיות שם עבורם, לעטוף אותם ולדאוג להם לכל צרכיהם באמצעות חשיבה יצירתית ואינסוף פתרונות. למשרתי המילואים יהיה בית עוטף ומחבק בעיר רחובות, אנחנו נהיה עבורם כפי שהיו עבורנו עם מענה שלם בכל הצרכים העירוניים.

Присоединяйтесь к нам

הצטרפו אלינו