עיקרי תכנית הניקיון

העיר לא נקייה.

תושבי רחובות מאסו בבינוניות, מאסו בלעשות וי, כולנו רוצים ודורשים יותר. מגיע לנו יותר.

היעדר הניקיון מורגש בעיר, כמעט בכל פינה.

גם איכות הניקיון כיום אינה ברמה גבוהה ובוודאי שאינה תואמת את הארנונה הגבוהה שמשלמים התושבים.

 

הפארקים אינם נקיים, אין אכיפה שנוגעת לצואת כלבים

וצעידה על מדרכות העיר הופכת לסיור ב"שדות מוקשים".

נדרש פיקוח על עובדי הקבלן ומכונות הטיאוט שמנקים את

המדרכות וסנכרון בין המחלקות שייערכו עם איסוף פסולת

סביב אירועים מיוחדים (לדוגמא – הגברת איסוף פסולת סביב

מוסדות החינוך לקראת ה-1.9).

 

סביבת חיים נקייה הופכת בהכרח את המקום לנעים ומזמיןיותר לחיות בו.

לצד ההזנחה הפיזית של המרחב הציבורי, ניתן למנות גם את

המדרכות המשובשות והתחזוקה הירודה של התשתיות.

בהמשך למימוש תכנית העיר 'החכמה' והדגיטציה של השירותים העירוניים אותם אני מציג בהרחבה בפרק 'מהפכת השירות לתושב', ועל רקע הגידול הצפוי והכפלת אוכלוסיית העיר בעשורים הקרובים, נדרשת גישה מודרנית וחדשנית לטיפול בניקיון המרחב הציבורי והטיפול בפסולת בעיר.

כולנו נושאים עיניים, מעט בקנאה, לערים השכנות, דוגמת נס ציונה וראשון לציון, ורואים את רמת הניקיון והתחזוקה הגבוהות.

מתברר שאפשר גם אחרת. תכנית העבודה שלי מגיעה ממקום של למידה מה קורה בערים אלה ואחרות.

כל הטכנולוגיות המפורטות בתכניתי קיימות בארץ ובעולם, הכל קיים, ידוע ומוכח ואין סיבה שרחובות לא תצעד קדימה ותהפוך לעיר מתקדמת גם ברמת הניקיון ואיכות הסביבה.

כמו כן, גם בנושא הניקיון, נדרש שיתוף פעולה עם מוסדות החינוך, ובכוונתי לחזק את הנושא הזה באמצעות תכניות חינוכיות במסגרת הלימודים בבתי הספר, להטמעת ערכים של ניקיון ושמירה על הסביבה.

תושבי רחובות מאסו בבינוניות, מאסו בלעשות וי, כולנו רוצים ודורשים יותר. מגיע לנו יותר.

היעדר הניקיון מורגש בעיר, כמעט בכל פינה.

גם איכות הניקיון כיום אינה ברמה גבוהה ובוודאי שאינה תואמת אתהארנונה הגבוהה שמשלמים התושבים.

הפארקים אינם נקיים, אין אכיפה שנוגעת לצואת כלבים וצעידה על מדרכות העיר הופכת לסיור ב"שדות מוקשים".

נדרש פיקוח על עובדי הקבלן ומכונות הטיאוט שמנקים את המדרכות וסנכרון בין המחלקות שייערכו עם איסוף פסולת

סביב אירועים מיוחדים (לדוגמא – הגברת איסוף פסולת סביבמוסדות החינוך לקראת ה-1.9).

סביבת חיים נקייה הופכת בהכרח את המקום לנעים ומזמיןיותר לחיות בו.

לצד ההזנחה הפיזית של המרחב הציבורי, ניתן למנות גם את המדרכות המשובשות והתחזוקה הירודה של התשתיות.

בהמשך למימוש תכנית העיר 'החכמה' והדגיטציה של השירותים העירוניים אותם אני מציג בהרחבה בפרק 'מהפכת השירות לתושב', ועל רקע הגידול הצפוי והכפלת אוכלוסיית העיר בעשורים הקרובים, נדרשת גישה מודרנית וחדשנית לטיפול בניקיון המרחב הציבורי והטיפול בפסולת בעיר.

כולנו נושאים עיניים, מעט בקנאה, לערים השכנות, דוגמת נס ציונה וראשון לציון, ורואים את רמת הניקיון והתחזוקה הגבוהות.

מתברר שאפשר גם אחרת. תכנית העבודה שלי מגיעה ממקום של למידה מה קורה בערים אלה ואחרות.

כל הטכנולוגיות המפורטות בתכניתי קיימות בארץ ובעולם, הכל קיים, ידוע ומוכח ואין סיבה שרחובות לא תצעד קדימה ותהפוך לעיר מתקדמת גם ברמת הניקיון ואיכות הסביבה.

כמו כן, גם בנושא הניקיון, נדרש שיתוף פעולה עם מוסדות החינוך, ובכוונתי לחזק את הנושא הזה באמצעות תכניות חינוכיות במסגרת הלימודים בבתי הספר, להטמעת ערכים של ניקיון ושמירה על הסביבה.

גישה רב מערכתית.

ריכוז הזבל העירוני המכונה 'תחנת מעבר' יושב כיום בתוך שכונת מגורים ומשאיות הזבל חונות צמוד לגדר בית ספר. שמעתם טוב.

'חירייה' בלב שכונת רחובות ההולנדית! מטרד הריח והמראות מהאתר בלתי נסבלים ופוגעים באופן קשה באיכות החיים של התושבים באזור.

אני מתחייב לסגור את המקום ולפעול להקמת תחנת מעבר מתקדמת לטיפול בפסולת על פי עקרונות קיימות מתקדמים, הפרדה ומחזור, שתהיה  אזורית ומחוץ לעיר.

תחנה שתשרת את תושבי הרשויות באזור כולו ובכך יהיה חיסכון איכותית ונקיה יותר. 

משמעותי באיגום המשאבים לצד הרווח של כולנו בסביבה הקריטריון לבחירת הקבלן לביצוע עבודות הניקיון ברחובות כיום מתבצע על בסיס הצעת המחיר הנמוכה ביותר.

כולנו רואים את התוצאה… העיר לא נקייה והאיכות נמוכה. 

נדרשים פיקוח ובקרה בפרמטרים לבחירת הקבלן ולשינוי השיטה וקביעת מדדי 'איכות' להבטחת טיב העבודה.

נדרש מערך חדיש ומודרני של שליטה ובקרה על הניקיון ופינוי פסולת בעיר, לצד הידוק הפיקוח ובקרה על ביצוע העבודות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בשילוב הפיקוח עירוני.

גישה רב מערכתית.

ריכוז הזבל העירוני המכונה 'תחנת מעבר' יושב כיום בתוך שכונת


מגורים ומשאיות הזבל חונות צמוד לגדר בית ספר. שמעתם טוב.


'חירייה' בלב שכונת רחובות ההולנדית! מטרד הריח והמראות


מהאתר בלתי נסבלים ופוגעים באופן קשה באיכות החיים של


התושבים באזור.


אני מתחייב לסגור את המקום ולפעול להקמת 


תחנת מעבר מתקדמת לטיפול בפסולת על פי עקרונות קיימות


מתקדמים, הפרדה ומחזור, שתהיה  אזורית ומחוץ לעיר.


תחנה שתשרת את תושבי הרשויות באזור כולו ובכך יהיה


חיסכון איכותית ונקיה יותר. 

משמעותי באיגום המשאבים לצד הרווח של כולנו בסביבה


הקריטריון לבחירת הקבלן לביצוע עבודות הניקיון ברחובות


כיום מתבצע על בסיס הצעת המחיר הנמוכה ביותר.


כולנו רואים את התוצאה… העיר לא נקייה והאיכות נמוכה.


נדרשים פיקוח ובקרה בפרמטרים לבחירת הקבלן ולשינוי


השיטה וקביעת מדדי 'איכות' להבטחת טיב העבודה.

 


נדרש מערך חדיש ומודרני של שליטה ובקרה על הניקיון


ופינוי פסולת בעיר, לצד הידוק הפיקוח ובקרה על ביצוע העבודות,


תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בשילוב הפיקוח עירוני.

Присоединяйтесь к нам

הצטרפו אלינו